Икономия на енергия със стъкла 4 сезона

Стъклата четири сезона са новост, която отговаря на необходимостта от икономия на енергия. За да разберем как стъклата помагат за пестенето на енергия, да разгледаме какви функции изпълнява остъкляването.

Аспекти на остъкляването

 • топлоизолация
  контролиране на светлината
  акустично изолиране
  декоративен аспект

Какви качества предлагат стъклата четири сезона

 • топлинна изолация: стойността й надхвърля топлоизолационните стойности на другите видове стъкло
  висока селективност, благодарение на която помещенията със стъкла четири сезона са независими от атмосферните влияния
  соларен фактор, благодарение на който се постига висока слънчева защита и нежеланата топлина се намалява с повече от 2/3
  Освен това стъклата четири сезона осигуряват благоприятно ниво на естествена светлина, не допускайки ослепително количество светлина в горещите слънчеви дни. Така изолацията на жилищата се подобрява и се пести енергия.

За кои стаи е предимство остъкляването със стъкла четири сезона

Слънчевите стаи обикновено се избягват от обитателите на жилището през голяма част от деня през летния сезон, когато са облени от светлина и в тях е почти нетърпимо горещо. С промените в климата горещите дни с обилна слънчева светлина стават все повече. Тук решението със стъкла четири сезона предлага удобство и регулиране насветлината и топлината, навлизащи в стаята.

От друга страна, студените северни стаи също не привличат обитателите в зимните месеци, тъй като се затоплят трудно и бавно. И тук стъклата четири сезона предлагат добро решение за изолиране от студа и осигуряване на по-благоприятни температури.

Както при слънчевите, така при студените стаи стъклата четири сезона осигуряват икономия на енергия около 50%.

Какво представлява стъклото четири сезона, още наричано „Енерджи стъкло”

Това е нискоенергийно стъкло, което е снабдено от едната страна с метализирано покритие. Това е подобрен вариант на нискоемисионно стъкло.

При нискоемисионното стъкло пропускането на топлина е по-голямо отвън навътре, отколкото в обратната посока. Това е особено ценно качество на стъклото през зимата, защото по този начин в стаята се задържа повече топлина. Но през лятото задържането на топлина представлява проблем.

Този проблем е отстранен при стъклото четири сезона. Пропускането на топлина е еднакво в двете посоки, независимо от сезона. Затова този вид стъкло се нарича още и всесезонно, или стъкло четири сезона, или енерджи стъкло.

Как се използва в стъклопакета стъклото четири сезона

Това стъкло се комбинира с обикновено бяло стъкло. Общата дебелина на стъклопакета може да бъде 24 мм или 6 мм. Вторият вариант е подходящ, когато е необходимо освен регулиране на топлината да се постигне повишена шумоизолация.

Трети вариант на стъклопакет четири сезона включва стъкло четири сезона заедно с едно обикновено стъкло и трети вид, Ка стъкло. Общата дебелина на такъв стъклопакет може да бъде 32 мм или 40 мм.

По-икономичен вариант на стъклопакет, когато се цели повишена шумоизолация

Вместо използване на стъкло четири сезона с дебелина 6 мм, другото стъкло в стъклопакета може да бъде с тази дебелина. Добрата шумоизолация е гарантирана и при тази комбинация.

Стъкло четири сезона с оттенъци

Това стъкло може също да се поръча с цветен оттенък – син, зелен или кафяв. Понастоящем енерджи стъкло с цветен оттенък се предлага само с дебелина 4 мм.