Производство на стъкло

Стъкло се наричат преохладените стопилки на натриево-калциеви силикати и силициев диоксид, както и тези на оксидите на бора, германия и др. Стъклото е инертен материал, което ще рече, че не взаимодейства с почти нищо и това го прави изключително подходящо за приложение в бита и индустрията.То е крехко и може да бъде както напълно прозрачно, така и оцветено.Суровините за производството му са в изобилие, а стъклените отпадъци не замърсяват химически или биологически природата. Много композитни материали използват стъклени ингредиенти.

Съставки използвани за производството на стъкло:

  • Кварцовият пясък (силициев диоксид ) е основната стъклообразуваща суровина. Много често в природни условия, когато в пустинята или на плажа пясъкът бъде ударен от мълния, се наблюдава витрификация (встъкляване) и формиране на фулгурити. Това са кухи кореноподобни образувания от стопен силициев диоксид и други материали.
  • Промишлено произведеното стъкло:

  • За ежедневни цели, включва в състава си силициев диоксид, натриеви силикати и калциевите силикати. За получаването на стъкла със специални свойства или различно оцветяване, към изходните компоненти се добавят и други оксиди.